Vid skada

Stöld eller skadegörelse på vagn/förlust av delar
Om vagnen eller delar till en vagn blir stulna skall den som blivit bestulen göra en polisanmälan. Det gäller också vid skadegörelse på vagnen. Sker stölden under uthyrning är det hyrestagaren som gör polisanmälan.

Polisanmälan skickar ni till oss när ni har fått den från Polisen.
Detta underlag räcker som skadeanmälan.

Olovligt brukande
Om hyrestagaren inte återlämnar vagnen kan det av Polisen klassas som Olovligt brukande.

Vid olovligt brukande vill vi att ni skickar oss Polisanmälan tillsammans med hyresavtalet som gällde vid förlusten.

Skada på vagn
Har vagnen blivit skadad skall den som blivit utsatt för skadan skriva skadeanmälan.
Skadeanmälan är den blankett Fordonsanmälan. Skadeanmälan skall vara så komplett ifylld som möjligt.

Skadeanmälan – motorfordon (pdf)

Elektronisk skadeanmälan

Hit skickar ni anmälan
Mail: skador@brenderupgroup.com
Fax: 036-188810