Hur tung släpvagn får bilen dra?

thule-rental_weight_banner

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas.

Obromsad släpvagn

En obromsad släpvagn är en registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem. Bilar utan EEG-godkännande, d v s bilar tillverkade t o m 1996, får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

Bilar med EEG godkännande, d v s bilar tillverkade från 1996, får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis på sid 2 vid T51B. Här anges sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt, vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten.)

Släpvagnskalkylator:
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Hastighetsregler

Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna: 30 Läs mer…

Säkerhet vid lastning

Vid all lastning av släpvagn måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck samt fördelning av Läs mer…

Skötsel och rengöring

Under och efter första resan med last: » Efterdragning av hjulbultar » Kontrollera hjulbromsarnas inställning Läs mer…

Hur tung släpvagn får bilen dra?

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas. Läs mer…

Ordförklaring

B- behörighet. Körkort med behörighet att köra personbil samt personbil med lätt släpvagn med bilens och Läs mer…

Hitta din närmaste återvinningsstation

Ett vanligt utflyktsmål för dig och din släpvagn är säkerligen återvinningsstationen. På Förpacknings- & Tidningsinsamlingens Läs mer…

Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i Läs mer…

Kontrollera före färd

» Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper, men gemensamt Läs mer…