Skötsel och rengöring

thule-rental_banner-care-n-clean

Under och efter första resan med last:

» Efterdragning av hjulbultar
» Kontrollera hjulbromsarnas inställning
» Kontrollera lagerspel i naven (gäller ej axlar med kompaktlager)
» Kontroll av belysning
» Allmän översyn

Var 100:e mil:

» Kontroll och justering av bromssystem
» Smörjning av påskjutsbroms (2 smörjnipplar)
» Smörjning av övriga leder (olja lätt)
» Kontroll av hjulbultar, belysning, lås och däck
» Allmän översyn

Var 500:e mil:

Denna service görs 1:a gången efter 500 mil och därefter rekommenderas
2 gånger per år.

» Kontroll och justering av bromssystem
» Kontroll av lagerspel och fettbyte i naven (gäller ej axlar med kompaktlager)
» Kontroll av slitage på bromsbelägg
» Kontroll och efterdragning av kulkopplingens och axelns skruvar
» Kontroll av hjulbultar, belysning, lås och däck
» Smörjning av påskjutsbroms (2 smörjnipplar)
» Smörjning av övriga leder (olja lätt)
» Allmän översyn

Tvätt och rengöring:

Chassiet på din släpvagn ska tvättas på samma sätt som en bil. Spola först med vatten och tvätta sedan med genomvåt svamp eller borste. Vanligt bilschampo passar utmärkt vid normal nedsmutsning. Använd bilavfettning vid grov nedsmutsning med olja, asfalt och liknande.
Tvätta alltid vagnen efter körning på saltade vägar. Kraftigt hjulsprut kan ge påtagliga skador på galvaniseringen, speciellt i kombination med vägsalt. Detta är särskilt viktigt på nya vagnar med ”färsk” varmgalvanisering.
På vagnar av förgalvaniserad plåt kan rost förekomma i klippkanterna. Detta är något som självläker med tiden.

Hastighetsregler

Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna: 30 Läs mer…

Säkerhet vid lastning

Vid all lastning av släpvagn måste hänsyn tas till totalvikt, lastvikt, kultryck samt fördelning av Läs mer…

Skötsel och rengöring

Under och efter första resan med last: » Efterdragning av hjulbultar » Kontrollera hjulbromsarnas inställning Läs mer…

Hur tung släpvagn får bilen dra?

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl last och kopplingsbelastning) får aldrig överskridas. Läs mer…

Ordförklaring

B- behörighet. Körkort med behörighet att köra personbil samt personbil med lätt släpvagn med bilens och Läs mer…

Hitta din närmaste återvinningsstation

Ett vanligt utflyktsmål för dig och din släpvagn är säkerligen återvinningsstationen. På Förpacknings- & Tidningsinsamlingens Läs mer…

Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i Läs mer…

Kontrollera före färd

» Att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna kan variera mellan vagntyper, men gemensamt Läs mer…